Funkce různorodých druhů pružin v průmyslu

Funkce různorodých druhů pružin v průmyslu
Pružina je nezbytnost v rozmanitých odvětvích průmyslu od století, avšak její tvary, látky a přitomnost některých jiných vlastností se střídaly během let. Dřívěj populární pružina kovová ve tvaru spirály je dodnes přitomná, ale kromě nich v průmyslu se používá rovněž těžké pružiny talířové, maličké z hedvábních vlaken, a docela rozpínavé pružiny pryžové. Jsou rovněž nejednou odlišované například podle tvarů, nebo funkcí – začínajíc od pružin talířových nebo kroužkovitých, nezbytných hlavně v bezpečnostních systémech a izolaci vůči nárazům, a končíc na maličkých pružinách zkrutných, přitomných ve velice malých mechanismech.