Rozmanité žánry per.

Rozmanité žánry per.
Nejvíc známým žánrem per jsou pera tlačné, kterých používáme každodenní. Pružiny tlačné jsou naším prvním asociací se slovem pružiny. Většína z nás myslí, že je to jediný žánr pružin, který existuje. Je to velká chyba. Existuje pár typů pružin.