V průběhu několika let se doba hodně potlačil vpřed. Jsme střežení ze všech stran. Ne pouze policii, též tím, že sami čteme instrukci na užívání výrobku, eventuálně počínáním se shodou s pravidly.

Skoro každý člověk vlastní řidičák a řídí vůz. Množství lidí si je vědomá toho, jež na vozovkách to hodně krát nemusí být tak příjemné, jak se nám smí zdát. Musíme být bedliví a vidět co se okolo nás odehrává. Pakliže přicházíme o kontrolu nad vozem, tak i silniční zábrany moje stránka (moje stránka) nás mnohdy nezabezpečí. Silniční zábrany jsou vytvořený k menšímu množství smrtelným neštěstím než bez nich. Jestliže se přijde chvíle, jež dostaneme aquaplaning, svodidlo nás přesune dál a než někde nabouráme, auto bude pod kontrolou. Ne pokaždé silniční zábrany jsou silné, ale jsou připevněny tak aby dosáhli k nejmenším škodám. Různé zábrany můžeme si vyhledat rovněž na dětském cvičišti. Veškeré dětské zábavy jsou již opatřené zábrany, jaké čelí dítěti spadnout. Pokud doma nebo ve firmě náležitě užíváme věci, nejsme povinní mít umístěné zábrany. Tyto nádrže na použitý olej, rovněž jsou stanovené bariérou. Zabraňují nevalnému obsahu proniknutím do země. Jestliže nebudeme používat nádrže na použitý olej,další četba nejenže se nám smí někde rozlít. Olej pojímá surovinu, která na otevřeném prostranství se vypouští do vzduchu. Má to za důsledek, jež co do přírody vkládáme, to si také vezmeme. Nebuďme neteční k věcem, které třeba i na krátko používáme. Všechno má vlastní pravidla. Jestli se budeme řídit dle nich, vezmeme i dobré ovoce. Pakliže se v autoškole správně naučíme řídit vozidlo, a rovněž být obezřetným a předvídavým, pak nebudeme muset silniční zábrany, nejspíš i vůbec, užívat. Jestli se naučíme jednat s předměty správně, začneme pozorovat pozitivní následky. /

głód

Autor: SuSanA Secretariat
Źródło: http://www.flickr.com
Množství objektů jde přirovnat k lidskému chování.

Vše se odvíjí od dle toho, jaký postoj děláme, a jaký jsme si vybrali, Pokud budeme schopni dobře vyhodnotit situaci a rovněž ji hezký interpretovat, s věcmi a svým životními cíli se může cosi začít dělat. Jsme tu pro to, co máme a važme si toho, co máme.
Tagged on: