Nejvíc známým druhem pružin jsou pružiny tlačné, kterých používáme každodenní. Pružiny tlačné jsou naším prvním spojením se slovem pera. Většína z nás myslí, že je to jediný druh per, který existuje. Je to velká chyba. Existuje pár žánrů pružin.

Výroba a průmysl

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Výroba pružin to těžký a komplikovaný postup. Zvlaště jde o začátek produkcí. Tvarování pružin je velice zakládní protože má vlív na celý proces výroby. Druhá věc, kterou děla se s perami to tepelní stabilizace. Má to vliv na trvalost pružin.

Zpravidla tato fáza je mechanická. Další fáza to povrchová úprava mechanická. Přestože všechno je automatické je to opravdu komplikovaný proces. Velice důležité jsou antikorozní úpravy a značení na povrchu per. Nejlepé koupovat pera, které měly testy jakosti. Davá nám to zaručení, že produkt, který nabýváme je nejlepší jakosti.

Výroba pružin má obrovský vliv na atributy per. První věc, kterou vidimé to podoba per. Může být doopravdy rozmanitá:

Nejpopularnější jsou jistě pružiny tlačné, které můžeme nalézt v malých a velkých věcích, které užívamé každého dne. Dobrým příkladem jsou propisky, vevnitř kterých můžeme nalézt nevelké pera tlačné. Jiným zajímavým příkladem užiti pružin tlačných jsou pera, které najdeme v naších automobilech a v jiných komunikačních prostředkách.

Průmysl

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Druhým spousta popularním druhem pružin jsou pera tažné. Nejdůležitějším zadáním takových pružin je shromaždění v sobě sily, kterou později mají v konkrétním čase opět vydát. Spousta důležité je také zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Zajímavé je, že též takový žánr pružin většina nás má v svých bytech – myslíme tady o oknech, které ve většině případů mají pružiny tažné, které pomáhají je otevírat a zavírat.

Pera můžeme rovněž rozdělit z důvodu materiálů, z kterého zůstaly produkované. Určitě nejpopularnější jsou pera udělané z kovu. Druhý druh to pera pryžové. Určitě této druhy pružin můžeme rozdělit na menší skupiny.

Pokud jde o pera kovové to můžeme je rozdělit podle způsobu jakým jsou namáhané. První skupina to pera namáhané ohnutím – v tímto případě materiál per není využitý optimálně. Velkou skupinu tvoří pera kovové zatěžované ohybem. Jsou to listové pružiny, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pera, které díky tuhost zmenšuje se až k nule, šroubovité pera zkrutné a pružiny spirálové.

Důležitou skupinou jsou pružiny namáhané krutem. Můžeme tady vyměnit pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Existují též pera šroubovité kuželové, zkrutné a také pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem jsou pružiny talířové a kroužkové.

Tagged on: