Zkrutné pero je šroubovitou válcovou perem, které má alespoň jeden a půl činného závitu. Je schopná přijímat zevní síly působící v jejích rovinách svislých k symetráli vinutí působící točivý okamžik ve smyslu smotávaní nebo rozvinování. Drát je při konání zkrutného pera namáhán na ohyb.

Zkrutné pružiny vinuté se mnohdy použiva jako přítlak aretační závlačky blokující zpětný chod. Zkrutných per použiváme na přiklád v ručních brzdách vozů. Zkrutné pružiny upotřebují se široce k uchvávání točivé sily nebo k uchovávaní nátlaku na krátkou vzdálenost.

V peře musí by být zabezpečená dostatečné prostředí, aby pružina dobře pracovala. Zkrutné pružiny měly by být upotřebované ve směru, ve kterém jsou vinuty závity. Většina per zkrutných má obvyklé konce, ale není to zásada. Pružinarny vyrábějí pružiny podle požadavku zákazníka podle daných velikosti, nákresů nebo ukázky. Zkrutné pružiny jsou použivane v spousta oblastí.

Zkrutné pružiny neboli též torzní pera akumulují mechanickou energii v moment síly, který je zpříma přiměřený zkrutu. Zkrutné pružiny se vyrábějí zvláště z metalických či pryžových drátů, pásů nebo tyčí, zkrutné pružiny pro jemnější užití se produkuje z materiálů jako je například hedvábí, skelná nebo křemenná vlákna.

Zkrutné pružiny se produkuje ve dvou základních uskutečnnění a to buď s přiléhajícími závity eventualně s vůlí mezi závity. Pro staticky pera se přednostně upotřebují pera se závity přiléhavými. U těchto per avšak vznika při výrobní funkci k oboustrannému mnutí mezi závity, což může způsobit zhoršení životnosti pera. Kromě to přiléhající závity zpravidla brání perfektnímu okuličkování pera. Proto jsou pro opakujicí se zatížení užíváne pera vinutého s vůlí mezi závity.

Tento týp per je uživaný v různých předmětech. Jsou to na přiklád všeho týpů dopravní prostředky, mašiny a stroje. Pružiny zkrutné můžeme najít též na přiklád u garážových vrat, kde plni významnou funkce. Interesantní je to, že uživa se jejích také v kuchyní, myslíme tady o pružinách, kterými můžeme uzavřet speciální týp sklenic.

Využití zkrutných pružin, identicky jako využití pružin vůbec, je bohaté a můžeme garantovat, že skoro každá věc, kterou použivaté má něco společného s perami.

Tagged on: